دلار برابر زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.6338
  • بالاترین قیمت روز:3.634
  • پایین ترین قیمت روز:3.6333
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.634
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:3.6341
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6338 ریال0:30:24
3.6333 ریال0:20:25
3.634 ریال0:00:46
نظرات