دلار برابر کینای پاپوآ گینه نو

  • نرخ فعلی:3.2974
  • بالاترین قیمت روز:3.2974
  • پایین ترین قیمت روز:3.2928
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2928
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:3.202
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.98%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0954

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2974 ریال4:40:21
3.2928 ریال2:10:24
نظرات