دلار برابر سل جدید پرو

  • نرخ فعلی:3.3016
  • بالاترین قیمت روز:3.303
  • پایین ترین قیمت روز:3.3016
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.303
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:3.2494
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0522

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3016 ریال3:40:24
3.303 ریال1:10:23
نظرات