دلار برابر سل جدید پرو

  • نرخ فعلی:3.2959
  • بالاترین قیمت روز:3.2959
  • پایین ترین قیمت روز:3.2953
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2953
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:3.2421
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0538

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2959 ریال4:40:27
3.2953 ریال2:10:51
نظرات