دلار برابر نایرا نیجریه

  • نرخ فعلی:361
  • بالاترین قیمت روز:361.5
  • پایین ترین قیمت روز:361
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:361.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۰
  • نرخ روز گذشته:363
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
361 ریال19:50:58
361.5 ریال14:35:46
نظرات