دلار برابر دلار نامیبیا

  • نرخ فعلی:13.316
  • بالاترین قیمت روز:13.316
  • پایین ترین قیمت روز:13.312
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:13.312
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:13.1688
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1472

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.316 ریال4:40:27
13.312 ریال2:10:51
نظرات