دلار برابر دلار نامیبیا

  • نرخ فعلی:13.499
  • بالاترین قیمت روز:13.506
  • پایین ترین قیمت روز:13.499
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.506
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:13.26
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.239

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.499 ریال3:40:23
13.506 ریال1:10:23
نظرات