دلار برابر لئوی مولداوی

  • نرخ فعلی:18.104
  • بالاترین قیمت روز:18.104
  • پایین ترین قیمت روز:18.078
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.078
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:17.905
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.199

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.104 ریال4:40:21
18.078 ریال2:10:24
نظرات