دلار برابر لئوی مولداوی

  • نرخ فعلی:18.137
  • بالاترین قیمت روز:18.137
  • پایین ترین قیمت روز:18.112
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.112
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۵
  • نرخ روز گذشته:18.128
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.009

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.137 ریال10:45:39
18.118 ریال4:40:18
18.112 ریال1:40:24
نظرات