دلار برابر درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.7251
  • بالاترین قیمت روز:9.7573
  • پایین ترین قیمت روز:9.496
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.26
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.5005
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:9.5023
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2228

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.7251 ریال10:30:33
9.7258 ریال10:10:31
9.7263 ریال9:50:27
9.726 ریال9:00:26
9.725 ریال8:40:26
9.7262 ریال8:20:25
9.7239 ریال8:00:31
9.7252 ریال7:40:26
9.7279 ریال7:20:21
9.7309 ریال7:00:27
9.7301 ریال6:30:38
9.7295 ریال6:10:22
9.735 ریال5:30:28
9.7278 ریال4:40:28
9.7268 ریال4:20:21
9.7248 ریال4:00:26
9.7267 ریال3:50:41
9.7239 ریال3:10:30
9.7245 ریال2:50:30
9.7254 ریال2:30:23
9.7573 ریال2:10:29
9.496 ریال1:50:20
9.4971 ریال1:30:32
9.496 ریال1:00:26
9.4984 ریال0:40:24
9.5015 ریال0:20:35
9.5005 ریال0:00:23
نظرات