دلار برابر پوند لبنان

  • نرخ فعلی:1540.3
  • بالاترین قیمت روز:1540.3
  • پایین ترین قیمت روز:1537.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,537.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۰
  • نرخ روز گذشته:1,509
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:31.3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,540.3 ریال15:50:35
1,538.3 ریال4:40:22
1,537.1 ریال2:10:27
نظرات