دلار برابر پوند لبنان

  • نرخ فعلی:1514
  • بالاترین قیمت روز:1544.3
  • پایین ترین قیمت روز:1514
  • بیشترین مقدار نوسان روز:28.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,544.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1,514
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,514 ریال19:05:50
1,516.6 ریال18:55:48
1,514 ریال18:40:53
1,542.4 ریال15:20:48
1,541.4 ریال14:45:46
1,544.3 ریال3:40:22
نظرات