دلار برابر تنگه قزاقستان

  • نرخ فعلی:335.07
  • بالاترین قیمت روز:335.07
  • پایین ترین قیمت روز:335.07
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:335.07
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:332.96
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.11

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
335.07 ریال2:10:29
نظرات