دلار برابر دینار کویت

  • نرخ فعلی:0.3024
  • بالاترین قیمت روز:0.3024
  • پایین ترین قیمت روز:0.3021
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3022
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.3029
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3024 ریال11:15:31
0.3023 ریال11:10:34
0.3021 ریال10:45:36
0.3024 ریال10:00:50
0.3021 ریال9:50:26
0.3022 ریال9:30:24
نظرات