دلار برابر ریال کامبوج

  • نرخ فعلی:4155.8
  • بالاترین قیمت روز:4155.8
  • پایین ترین قیمت روز:4148.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,148.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:4,070
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:85.8

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,155.8 ریال3:40:21
4,148.3 ریال0:40:23
نظرات