دلار برابر شیلینگ کنیا

  • نرخ فعلی:104.97
  • بالاترین قیمت روز:105
  • پایین ترین قیمت روز:104.95
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:104.97
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵:۰۰
  • نرخ روز گذشته:104.98
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
104.97 ریال5:00:23
104.96 ریال4:40:32
104.97 ریال4:00:25
105 ریال3:40:23
104.98 ریال3:30:19
104.99 ریال3:10:22
104.95 ریال2:50:22
104.97 ریال2:20:20
104.98 ریال2:00:24
104.96 ریال1:40:25
104.97 ریال1:20:21
104.99 ریال1:10:23
104.98 ریال0:50:20
104.97 ریال0:30:19
104.98 ریال0:10:27
104.97 ریال0:00:22
نظرات