دلار برابر شیلینگ کنیا

  • نرخ فعلی:104.84
  • بالاترین قیمت روز:104.92
  • پایین ترین قیمت روز:104.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:104.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۰
  • نرخ روز گذشته:104.79
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
104.84 ریال11:40:42
104.83 ریال11:35:43
104.87 ریال11:15:42
104.79 ریال10:55:42
104.8 ریال10:35:33
104.79 ریال10:10:34
104.78 ریال9:50:25
104.83 ریال9:30:26
104.8 ریال9:10:24
104.75 ریال8:50:33
104.9 ریال7:50:25
104.88 ریال7:20:30
104.89 ریال7:00:24
104.9 ریال6:40:28
104.89 ریال6:10:27
104.9 ریال6:00:23
104.89 ریال5:30:23
104.9 ریال5:10:23
104.92 ریال4:40:26
104.91 ریال4:30:30
104.9 ریال3:20:20
104.79 ریال1:30:25
104.8 ریال0:20:24
نظرات