دلار برابر ین ژاپن

  • نرخ فعلی:111.91
  • بالاترین قیمت روز:112.55
  • پایین ترین قیمت روز:111.91
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.18
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:112.53
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۰۰
  • نرخ روز گذشته:112.56
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.65

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
111.91 ریال6:00:21
111.95 ریال5:50:23
112.13 ریال5:40:21
112.09 ریال5:30:33
112.12 ریال5:20:27
112.09 ریال5:10:26
112.04 ریال5:00:23
112.14 ریال4:50:22
112.23 ریال4:40:31
112.28 ریال4:30:27
112.35 ریال4:20:18
112.44 ریال4:10:21
112.47 ریال3:50:43
112.55 ریال3:40:23
112.47 ریال3:30:19
112.46 ریال3:20:19
112.49 ریال3:00:30
112.48 ریال2:40:23
112.47 ریال2:20:20
112.44 ریال2:00:24
112.42 ریال1:50:26
112.44 ریال1:40:25
112.45 ریال1:30:23
112.46 ریال1:20:21
112.47 ریال1:10:23
112.5 ریال1:00:38
112.49 ریال0:50:19
112.5 ریال0:40:26
112.49 ریال0:30:18
112.51 ریال0:20:23
112.53 ریال0:10:27
نظرات