دلار برابر دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.71
  • بالاترین قیمت روز:0.7115
  • پایین ترین قیمت روز:0.71
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7113
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.7115
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.71 ریال19:30:51
0.7113 ریال19:25:41
0.7115 ریال15:35:41
0.7113 ریال9:50:37
نظرات