دلار برابر دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.7115
  • بالاترین قیمت روز:0.7115
  • پایین ترین قیمت روز:0.7112
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7112
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.7091
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7115 ریال3:20:20
0.7112 ریال1:30:26
نظرات