دلار برابر دلار جامائیکا

  • نرخ فعلی:129.26
  • بالاترین قیمت روز:129.26
  • پایین ترین قیمت روز:129.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:129.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:128.454
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.806

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
129.26 ریال4:40:28
129.25 ریال2:10:29
نظرات