دلار برابر دینار عراق

  • نرخ فعلی:1196
  • بالاترین قیمت روز:1196
  • پایین ترین قیمت روز:1193.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,193.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:1,186
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,196 ریال3:40:21
1,193.9 ریال0:40:23
نظرات