دلار برابر دینار عراق

  • نرخ فعلی:1191.6
  • بالاترین قیمت روز:1191.6
  • پایین ترین قیمت روز:1191.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,191.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:1,192.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.7

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,191.6 ریال4:40:18
1,191.3 ریال1:40:24
نظرات