دلار برابر روپیه هند

  • نرخ فعلی:64.915
  • بالاترین قیمت روز:64.915
  • پایین ترین قیمت روز:64.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:64.91
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:64.908
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
64.915 ریال0:30:19
64.912 ریال0:20:18
64.9 ریال0:10:21
64.91 ریال0:00:26
نظرات