دلار برابر روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:13313
  • بالاترین قیمت روز:13345
  • پایین ترین قیمت روز:13299
  • بیشترین مقدار نوسان روز:37
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:13,320
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۰
  • نرخ روز گذشته:13,296
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:17

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13,313 ریال11:30:47
13,314 ریال11:25:41
13,313 ریال11:15:37
13,317 ریال11:10:36
13,305 ریال10:55:37
13,316 ریال10:45:34
13,317 ریال10:40:40
13,309 ریال10:35:35
13,319 ریال10:25:39
13,315 ریال10:15:33
13,305 ریال10:10:35
13,314 ریال10:05:39
13,304 ریال10:00:50
13,309 ریال9:50:29
13,315 ریال9:30:27
13,303 ریال9:20:28
13,304 ریال9:10:29
13,303 ریال9:00:26
13,299 ریال8:50:23
13,301 ریال8:40:26
13,302 ریال8:30:28
13,303 ریال8:10:23
13,309 ریال7:50:28
13,314 ریال7:40:28
13,319 ریال7:30:24
13,314 ریال7:20:24
13,317 ریال7:10:22
13,312 ریال6:50:22
13,313 ریال6:30:22
13,307 ریال6:20:26
13,309 ریال6:10:27
13,314 ریال5:40:23
13,304 ریال5:30:41
13,299 ریال5:20:26
13,311 ریال4:50:28
13,303 ریال4:40:25
13,308 ریال4:30:25
13,345 ریال4:20:24
13,320 ریال0:40:23
نظرات