دلار برابر روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:13362
  • بالاترین قیمت روز:13369
  • پایین ترین قیمت روز:13354
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:13,369
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۰
  • نرخ روز گذشته:13,363
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13,362 ریال11:00:37
13,361 ریال10:55:37
13,355 ریال10:45:39
13,356 ریال10:40:35
13,367 ریال10:35:41
13,363 ریال10:25:31
13,354 ریال10:20:28
13,362 ریال10:15:30
13,361 ریال10:10:35
13,363 ریال10:05:36
13,364 ریال9:50:26
13,365 ریال9:40:24
13,361 ریال9:30:29
13,365 ریال9:20:32
13,358 ریال9:10:26
13,359 ریال9:00:35
13,364 ریال8:50:26
13,359 ریال8:40:27
13,358 ریال8:30:23
13,363 ریال8:10:37
13,365 ریال8:00:27
13,360 ریال7:50:24
13,361 ریال7:40:24
13,363 ریال7:30:26
13,358 ریال7:20:24
13,362 ریال7:10:26
13,361 ریال7:00:24
13,363 ریال6:30:39
13,364 ریال6:20:28
13,365 ریال6:10:27
13,366 ریال5:50:21
13,368 ریال5:40:21
13,367 ریال5:30:22
13,363 ریال5:20:19
13,366 ریال5:10:19
13,369 ریال1:40:24
نظرات