دلار برابر گورده هائیتی

  • نرخ فعلی:65.349
  • بالاترین قیمت روز:65.349
  • پایین ترین قیمت روز:65.262
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:65.262
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۵
  • نرخ روز گذشته:65.319
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
65.349 ریال10:45:39
65.279 ریال4:40:18
65.262 ریال1:40:24
نظرات