دلار برابر لامپیرای هندوراس

  • نرخ فعلی:23.853
  • بالاترین قیمت روز:23.853
  • پایین ترین قیمت روز:23.853
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:23.853
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:23.44
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.413

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23.853 ریال3:40:22
نظرات