دلار برابر دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.825
  • بالاترین قیمت روز:7.8258
  • پایین ترین قیمت روز:7.8238
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.8258
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۵
  • نرخ روز گذشته:7.8256
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.825 ریال10:45:37
7.8252 ریال10:35:40
7.8243 ریال10:20:26
7.8244 ریال10:15:29
7.8242 ریال9:50:25
7.8243 ریال9:40:23
7.8242 ریال9:30:28
7.8247 ریال9:10:25
7.8243 ریال8:40:26
7.8241 ریال8:30:22
7.8242 ریال8:20:22
7.8239 ریال8:00:26
7.8238 ریال7:50:24
7.8239 ریال7:40:23
7.8242 ریال7:10:26
7.8241 ریال7:00:23
7.824 ریال6:30:39
7.8239 ریال6:20:27
7.8242 ریال6:10:27
7.8243 ریال5:50:20
7.8242 ریال5:30:22
7.8241 ریال5:20:19
7.824 ریال5:00:27
7.8243 ریال4:50:20
7.8248 ریال4:30:20
7.8249 ریال4:20:21
7.825 ریال3:50:22
7.8251 ریال3:40:22
7.825 ریال3:30:32
7.8254 ریال2:40:45
7.8251 ریال2:30:20
7.825 ریال2:10:27
7.8257 ریال2:00:24
7.8251 ریال1:50:24
7.8258 ریال1:40:24
نظرات