دلار برابر دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.8146
  • بالاترین قیمت روز:7.8151
  • پایین ترین قیمت روز:7.8098
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.8115
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۰
  • نرخ روز گذشته:7.8107
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0039

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.8146 ریال11:20:38
7.8151 ریال11:15:34
7.8145 ریال11:10:34
7.8143 ریال11:05:36
7.8144 ریال10:55:34
7.8146 ریال10:50:31
7.815 ریال10:45:32
7.8151 ریال10:35:32
7.8148 ریال10:30:34
7.8147 ریال10:25:36
7.814 ریال10:15:31
7.8141 ریال10:10:33
7.8138 ریال10:05:37
7.8137 ریال10:00:47
7.8138 ریال9:30:25
7.8141 ریال9:20:26
7.8149 ریال9:10:28
7.8147 ریال9:00:24
7.8146 ریال8:50:22
7.8128 ریال8:40:25
7.8142 ریال8:30:27
7.8132 ریال8:20:23
7.8135 ریال8:10:22
7.8139 ریال8:00:29
7.8147 ریال7:50:27
7.814 ریال7:40:27
7.8131 ریال7:30:23
7.8132 ریال7:20:23
7.8129 ریال7:10:21
7.8132 ریال7:00:24
7.813 ریال6:50:21
7.8122 ریال6:40:21
7.8119 ریال6:30:21
7.812 ریال6:20:25
7.8118 ریال6:10:26
7.8117 ریال6:00:23
7.811 ریال5:40:22
7.8108 ریال5:20:26
7.8109 ریال5:10:25
7.8107 ریال5:00:25
7.81 ریال4:50:27
7.8099 ریال4:40:25
7.8098 ریال4:30:24
7.8102 ریال4:10:22
7.8103 ریال4:00:27
7.8099 ریال3:50:22
7.81 ریال3:40:20
7.8107 ریال3:00:20
7.8108 ریال2:50:23
7.8111 ریال2:40:20
7.811 ریال2:20:18
7.8112 ریال2:10:19
7.8111 ریال2:00:23
7.8112 ریال1:50:19
7.8115 ریال1:30:21
7.8117 ریال1:20:20
7.8115 ریال0:40:23
نظرات