دلار برابر سدی غنا

  • نرخ فعلی:4.448
  • بالاترین قیمت روز:4.448
  • پایین ترین قیمت روز:4.4401
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.4401
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:4.42
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.028

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.448 ریال3:40:21
4.4401 ریال0:40:23
نظرات