دلار برابر لاری گرجستان

  • نرخ فعلی:2.495
  • بالاترین قیمت روز:2.495
  • پایین ترین قیمت روز:2.495
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.495
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۴۰
  • نرخ روز گذشته:2.488
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.495 ریال2:40:24
نظرات