دلار برابر دلار فیجی

  • نرخ فعلی:2.0371
  • بالاترین قیمت روز:2.0371
  • پایین ترین قیمت روز:2.0129
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0129
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:2.025
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0121

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0371 ریال2:10:18
2.0235 ریال1:40:25
2.025 ریال1:30:23
2.0235 ریال0:20:23
2.0129 ریال0:00:22
نظرات