دلار برابر دلار فیجی

  • نرخ فعلی:2.0198
  • بالاترین قیمت روز:2.035
  • پایین ترین قیمت روز:2.0198
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.035
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸:۵۰
  • نرخ روز گذشته:2.0292
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0094

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0198 ریال8:50:33
2.0333 ریال8:10:24
2.0292 ریال8:00:27
2.0333 ریال4:40:26
2.0198 ریال4:30:30
2.0333 ریال4:10:21
2.0198 ریال2:00:23
2.0333 ریال1:30:25
2.035 ریال1:20:28
2.0292 ریال0:50:27
2.035 ریال0:20:24
نظرات