دلار برابر پزوی کوبا

  • نرخ فعلی:1.0259
  • بالاترین قیمت روز:1.0281
  • پایین ترین قیمت روز:1.0251
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0281
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.0254
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0259 ریال15:20:45
1.0251 ریال14:45:43
1.0273 ریال3:40:22
1.0281 ریال1:10:27
نظرات