دلار برابر پزو شیلی

  • نرخ فعلی:641.1
  • بالاترین قیمت روز:642.5
  • پایین ترین قیمت روز:641.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:641.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:641.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
641.1 ریال16:10:43
641.8 ریال15:45:49
642.5 ریال15:40:43
641.2 ریال1:20:26
641.4 ریال0:30:24
641.3 ریال0:00:23
نظرات