دلار برابر دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.2598
  • بالاترین قیمت روز:1.2601
  • پایین ترین قیمت روز:1.2571
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2578
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۰
  • نرخ روز گذشته:1.2588
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2598 ریال11:00:34
1.2595 ریال10:55:34
1.2598 ریال10:40:33
1.2601 ریال10:35:40
1.2598 ریال10:25:29
1.2595 ریال10:05:34
1.2592 ریال10:00:30
1.2594 ریال9:50:24
1.2593 ریال9:40:22
1.2591 ریال9:30:28
1.2589 ریال9:20:30
1.2586 ریال9:10:25
1.2589 ریال9:00:33
1.2592 ریال8:50:25
1.259 ریال8:30:22
1.2589 ریال8:20:22
1.259 ریال8:10:36
1.2589 ریال8:00:26
1.259 ریال7:50:24
1.2587 ریال7:40:23
1.2586 ریال7:20:24
1.2585 ریال7:00:23
1.2586 ریال6:50:23
1.2585 ریال6:40:21
1.2587 ریال6:30:38
1.259 ریال6:10:27
1.2593 ریال6:00:23
1.2594 ریال5:50:20
1.2593 ریال5:40:21
1.2595 ریال5:30:22
1.259 ریال5:10:19
1.2592 ریال5:00:27
1.2594 ریال4:50:20
1.2593 ریال4:40:18
1.2588 ریال4:30:20
1.2593 ریال4:00:24
1.2596 ریال3:50:22
1.2594 ریال3:40:22
1.2593 ریال3:30:32
1.2575 ریال2:40:45
1.2578 ریال2:30:20
1.2577 ریال2:20:19
1.2571 ریال2:10:27
1.2574 ریال2:00:24
1.2578 ریال1:50:24
نظرات