دلار برابر دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.3635
  • بالاترین قیمت روز:1.3827
  • پایین ترین قیمت روز:1.3632
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3826
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.3623
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3633 ریال16:25:43
1.3635 ریال16:15:42
1.3633 ریال15:55:39
1.3634 ریال15:50:49
1.3632 ریال15:45:48
1.3635 ریال15:30:46
1.3633 ریال15:25:41
1.3634 ریال15:20:41
1.3635 ریال15:10:45
1.3634 ریال15:05:41
1.3635 ریال15:00:43
1.3637 ریال14:55:46
1.3636 ریال14:45:45
1.3635 ریال14:40:44
1.3636 ریال14:35:43
1.3637 ریال14:30:50
1.3636 ریال14:25:39
1.3637 ریال14:20:46
1.3638 ریال14:10:42
1.3637 ریال14:05:42
1.3636 ریال14:00:48
1.3639 ریال13:58:38
1.3827 ریال4:40:27
1.3826 ریال2:10:29
نظرات