دلار برابر دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3797
  • بالاترین قیمت روز:0.3797
  • پایین ترین قیمت روز:0.3797
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3797
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:0.3795
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3797 ریال4:40:18
نظرات