دلار برابر دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3797
  • بالاترین قیمت روز:0.3802
  • پایین ترین قیمت روز:0.3795
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3795
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.3796
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3797 ریال10:20:35
0.3796 ریال9:20:27
0.3797 ریال9:00:25
0.3796 ریال8:40:26
0.3802 ریال3:40:20
0.3795 ریال0:40:23
نظرات