دلار برابر دلار باربادوس

  • نرخ فعلی:2.0434
  • بالاترین قیمت روز:2.0434
  • پایین ترین قیمت روز:2.0428
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0428
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۵
  • نرخ روز گذشته:2.0438
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0434 ریال15:45:48
2.0428 ریال2:10:29
نظرات