دلار برابر درام ارمنستان

  • نرخ فعلی:503.76
  • بالاترین قیمت روز:503.76
  • پایین ترین قیمت روز:503.64
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:503.64
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:478.57
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25.19

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
503.76 ریال4:40:18
503.64 ریال1:40:24
نظرات