دلار برابر درام ارمنستان

  • نرخ فعلی:509.22
  • بالاترین قیمت روز:509.22
  • پایین ترین قیمت روز:508.38
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.84
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:508.38
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:478.23
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30.99

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
509.22 ریال4:40:20
508.38 ریال2:10:23
نظرات