دلار برابر لک آلبانی

  • نرخ فعلی:115.15
  • بالاترین قیمت روز:115.15
  • پایین ترین قیمت روز:115.06
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:115.06
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:113.32
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.83

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
115.15 ریال4:40:21
115.06 ریال2:10:27
نظرات