لیره ترکیه برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.2842
  • بالاترین قیمت روز:0.2843
  • پایین ترین قیمت روز:0.2842
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2843
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.2844
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2842 ریال0:30:24
0.2843 ریال0:00:46
نظرات