کرون سوئد برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.123
  • بالاترین قیمت روز:0.1234
  • پایین ترین قیمت روز:0.1228
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1232
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۵
  • نرخ روز گذشته:0.1233
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.123 ریال12:45:33
0.1231 ریال12:35:38
0.123 ریال12:30:32
0.1234 ریال11:55:37
0.1233 ریال11:40:35
0.1232 ریال11:10:36
0.1231 ریال10:25:27
0.1232 ریال10:10:34
0.1231 ریال8:50:35
0.123 ریال5:40:24
0.1229 ریال4:50:22
0.1228 ریال4:30:21
0.1229 ریال1:30:26
0.123 ریال1:00:43
0.1231 ریال0:40:26
0.1232 ریال0:00:28
نظرات