کرون سوئد برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.1254
  • بالاترین قیمت روز:0.1255
  • پایین ترین قیمت روز:0.1254
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1255
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.1254
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1254 ریال0:30:19
0.1255 ریال0:10:21
نظرات