ریال سعودی برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.2669
  • بالاترین قیمت روز:0.2671
  • پایین ترین قیمت روز:0.2667
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2669
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۰
  • نرخ روز گذشته:0.267
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2669 ریال11:40:45
0.267 ریال11:26:13
0.2669 ریال11:20:41
0.267 ریال10:50:51
0.2669 ریال10:25:38
0.267 ریال10:10:36
0.2671 ریال10:00:36
0.2667 ریال9:40:30
0.267 ریال8:50:34
0.2669 ریال8:30:26
0.267 ریال8:10:26
0.2669 ریال7:20:31
0.267 ریال6:10:28
0.2669 ریال6:00:23
0.267 ریال5:40:31
0.2669 ریال5:10:23
0.267 ریال3:00:25
0.2671 ریال2:40:21
0.2669 ریال2:20:32
0.267 ریال1:50:20
0.2669 ریال1:20:29
0.267 ریال0:50:27
0.2669 ریال0:20:24
نظرات