ریال سعودی برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.2669
  • بالاترین قیمت روز:0.267
  • پایین ترین قیمت روز:0.2669
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2669
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۰۰
  • نرخ روز گذشته:0.267
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2669 ریال6:00:23
0.267 ریال5:50:24
0.2669 ریال5:30:35
0.267 ریال3:40:24
0.2669 ریال3:10:22
0.267 ریال1:20:21
0.2669 ریال1:10:24
نظرات