دلار نیوزیلند برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.7265
  • بالاترین قیمت روز:0.7329
  • پایین ترین قیمت روز:0.7255
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7306
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.7342
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0077

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7265 ریال9:20:25
0.7263 ریال9:10:27
0.7265 ریال8:30:26
0.7264 ریال8:20:23
0.7265 ریال8:10:21
0.7261 ریال8:00:28
0.7262 ریال7:50:27
0.726 ریال7:40:27
0.7256 ریال7:30:22
0.7255 ریال7:00:24
0.7261 ریال6:50:20
0.7263 ریال6:40:21
0.7271 ریال6:20:25
0.7272 ریال6:10:26
0.727 ریال6:00:22
0.7274 ریال5:40:22
0.728 ریال5:20:25
0.7279 ریال5:10:24
0.7275 ریال5:00:25
0.7282 ریال4:50:27
0.7283 ریال4:40:24
0.7286 ریال4:30:24
0.7287 ریال4:20:23
0.7275 ریال4:10:22
0.7282 ریال4:00:27
0.7288 ریال3:50:22
0.7283 ریال3:40:20
0.729 ریال3:30:22
0.7295 ریال3:20:18
0.7291 ریال3:10:20
0.7296 ریال3:00:20
0.7305 ریال2:50:22
0.731 ریال2:30:20
0.7312 ریال2:20:18
0.7315 ریال2:10:19
0.7319 ریال2:00:23
0.7317 ریال1:50:19
0.7325 ریال1:40:25
0.7329 ریال1:20:20
0.7323 ریال1:10:19
0.7313 ریال1:00:42
0.7308 ریال0:50:22
0.7306 ریال0:30:24
نظرات