کوردوبای نیکاراگوئه برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.0338
  • بالاترین قیمت روز:0.0339
  • پایین ترین قیمت روز:0.0338
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0339
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:0.0338
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0338 ریال4:40:23
0.0339 ریال2:10:28
نظرات