بیت کوین برابر دلار

  • نرخ فعلی:46.5
  • بالاترین قیمت روز:48.824
  • پایین ترین قیمت روز:44.806
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.96
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.99%
  • نرخ بازگشایی بازار:46.793
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:46.663
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.163

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
46.5 ریال23:07:22
46.196 ریال22:31:02
45.965 ریال22:20:56
46.201 ریال22:10:59
46.273 ریال22:01:04
46.267 ریال21:30:59
46.368 ریال21:20:51
46.149 ریال20:55:59
46.067 ریال20:41:07
46.094 ریال20:36:00
46.117 ریال20:31:10
45.943 ریال20:25:57
46.244 ریال20:21:12
45.923 ریال20:16:06
45.951 ریال20:06:04
46.293 ریال19:51:07
46.165 ریال19:36:03
46.066 ریال19:26:02
45.926 ریال19:21:01
45.966 ریال19:16:06
45.972 ریال19:11:07
45.858 ریال19:06:04
46.152 ریال18:55:57
46.207 ریال18:51:01
46.29 ریال18:45:56
46.276 ریال18:35:58
46.275 ریال18:31:04
46.399 ریال18:20:55
46.337 ریال18:11:04
46.399 ریال17:56:03
46.394 ریال17:51:02
46.397 ریال17:45:57
46.281 ریال17:35:57
46.276 ریال17:31:05
45.992 ریال17:15:54
45.925 ریال17:01:05
45.755 ریال16:55:54
45.44 ریال16:31:01
45.582 ریال14:50:53
45.252 ریال14:40:50
45.731 ریال14:35:51
45.803 ریال14:30:54
45.661 ریال14:06:06
45.539 ریال14:01:22
45.451 ریال13:56:11
45.319 ریال13:50:56
45.38 ریال13:45:47
45.095 ریال13:41:01
44.935 ریال13:36:08
45.065 ریال13:31:03
45.268 ریال13:25:44
45.093 ریال13:20:53
45.153 ریال13:15:47
45.42 ریال13:10:49
45.392 ریال12:50:48
45.536 ریال12:45:43
45.575 ریال12:40:49
45.326 ریال12:35:39
45.3 ریال12:25:44
45.359 ریال12:20:43
45.127 ریال12:15:40
44.806 ریال12:10:42
44.861 ریال12:05:47
44.879 ریال12:00:43
44.912 ریال11:55:43
44.974 ریال11:50:47
45.021 ریال11:45:48
45.054 ریال11:40:46
45.233 ریال11:35:46
45.422 ریال11:30:41
45.661 ریال11:15:45
45.914 ریال11:10:36
45.925 ریال10:55:46
45.992 ریال10:50:52
46.183 ریال10:45:41
46.185 ریال10:40:41
46.144 ریال10:35:35
45.962 ریال10:30:49
45.833 ریال10:20:33
45.834 ریال10:15:36
45.708 ریال10:10:36
45.448 ریال10:05:34
45.452 ریال10:00:37
45.719 ریال9:50:27
45.823 ریال9:40:31
45.316 ریال9:30:28
45.588 ریال9:20:29
45.658 ریال9:10:26
45.816 ریال9:00:31
46.135 ریال8:50:35
46.011 ریال8:40:31
46.4 ریال8:30:26
46.419 ریال8:20:24
46.406 ریال8:10:26
46.509 ریال8:00:29
46.496 ریال7:50:26
46.613 ریال7:40:24
46.848 ریال7:30:24
47.036 ریال7:20:32
47.092 ریال7:10:22
46.865 ریال7:00:25
46.864 ریال6:50:26
46.869 ریال6:40:29
46.883 ریال6:30:33
46.659 ریال6:20:23
47.03 ریال6:10:28
47.134 ریال6:00:23
47.19 ریال5:50:21
47.317 ریال5:40:31
46.52 ریال5:30:24
47.155 ریال5:20:23
47.617 ریال5:10:24
47.448 ریال5:00:24
47.451 ریال4:50:24
47.959 ریال4:40:27
48.094 ریال4:30:31
48.176 ریال4:20:21
48.823 ریال4:10:21
48.824 ریال4:00:28
48.621 ریال3:50:20
48.45 ریال3:40:21
48.821 ریال3:30:29
47.858 ریال3:20:20
47.616 ریال3:10:25
47.327 ریال3:00:25
47.499 ریال2:50:24
47.381 ریال2:40:21
47.145 ریال2:30:27
46.974 ریال2:20:32
47.14 ریال2:10:52
47.145 ریال2:00:24
47.161 ریال1:50:20
47.054 ریال1:40:19
47.045 ریال1:30:26
47.215 ریال1:20:29
46.979 ریال1:00:24
46.77 ریال0:50:27
46.999 ریال0:40:25
47.089 ریال0:30:29
46.894 ریال0:20:24
46.966 ریال0:10:26
46.793 ریال0:00:30
نظرات