روپیه هند برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.0154
  • بالاترین قیمت روز:0.0155
  • پایین ترین قیمت روز:0.0154
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0155
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸:۰۰
  • نرخ روز گذشته:0.0154
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0154 ریال8:00:32
0.0155 ریال7:50:30
نظرات