سدی غنا برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.2271
  • بالاترین قیمت روز:0.2284
  • پایین ترین قیمت روز:0.2271
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2284
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۵
  • نرخ روز گذشته:0.2275
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2271 ریال15:55:46
0.2284 ریال2:10:47
نظرات