دلار فیجی برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.4996
  • بالاترین قیمت روز:0.4996
  • پایین ترین قیمت روز:0.4963
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4992
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸:۵۰
  • نرخ روز گذشته:0.4962
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0034

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4996 ریال8:50:22
0.4963 ریال8:40:25
0.4992 ریال0:40:23
نظرات