یورو برابر دلار

  • نرخ فعلی:1.1763
  • بالاترین قیمت روز:1.1765
  • پایین ترین قیمت روز:1.1763
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1765
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۴۰
  • نرخ روز گذشته:1.1764
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1763 ریال0:40:23
1.1764 ریال0:30:24
1.1765 ریال0:20:25
1.1764 ریال0:10:29
1.1765 ریال0:00:46
نظرات