یورو برابر دلار

  • نرخ فعلی:1.1857
  • بالاترین قیمت روز:1.1857
  • پایین ترین قیمت روز:1.1847
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1848
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.1846
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1857 ریال5:20:20
1.1856 ریال4:40:24
1.1855 ریال4:30:22
1.1854 ریال4:20:22
1.1856 ریال4:10:37
1.1852 ریال4:00:25
1.1855 ریال3:40:21
1.1857 ریال3:30:27
1.1854 ریال3:20:25
1.1855 ریال3:10:23
1.1853 ریال3:00:21
1.1856 ریال2:50:20
1.1853 ریال2:40:24
1.1856 ریال2:20:22
1.1854 ریال2:10:20
1.1855 ریال1:50:18
1.1848 ریال1:30:20
1.1847 ریال1:20:22
1.1848 ریال1:10:27
1.1847 ریال1:00:20
1.1849 ریال0:50:22
1.1847 ریال0:40:20
1.1849 ریال0:20:22
1.1848 ریال0:00:26
نظرات