پوند مصر برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.0565
  • بالاترین قیمت روز:0.0565
  • پایین ترین قیمت روز:0.0562
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0562
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۰
  • نرخ روز گذشته:0.0564
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0565 ریال10:50:33
0.0564 ریال10:45:40
0.0562 ریال10:40:37
نظرات