پزو شیلی برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.0016
  • بالاترین قیمت روز:0.0016
  • پایین ترین قیمت روز:0.0016
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0016
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:0.0015
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0016 ریال4:40:19
نظرات