دلار کانادا برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.8106
  • بالاترین قیمت روز:0.8111
  • پایین ترین قیمت روز:0.8104
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.811
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8106 ریال0:30:19
0.8104 ریال0:20:18
0.8105 ریال0:10:21
0.8111 ریال0:00:26
نظرات