بیت کوین برابر دلار

  • نرخ فعلی:4093.33
  • بالاترین قیمت روز:4148.99
  • پایین ترین قیمت روز:4035.86
  • بیشترین مقدار نوسان روز:38.87
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,089.94
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۰
  • نرخ روز گذشته:4,098.61
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.28

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,093.33 ریال10:50:28
4,088.4 ریال10:45:36
4,070.97 ریال10:40:33
4,070.81 ریال10:35:28
4,071.01 ریال10:30:31
4,066.05 ریال10:25:35
4,066.36 ریال10:20:32
4,067.13 ریال10:15:33
4,070.72 ریال10:10:29
4,077.56 ریال10:05:47
4,077.94 ریال10:00:49
4,092.45 ریال9:50:25
4,095.3 ریال9:40:21
4,103.02 ریال9:30:23
4,105.3 ریال9:20:29
4,095.61 ریال9:10:28
4,097.47 ریال9:00:24
4,092.89 ریال8:50:22
4,091.88 ریال8:40:25
4,094.31 ریال8:30:27
4,096.03 ریال8:20:23
4,111.45 ریال8:10:24
4,116.77 ریال8:00:29
4,111.79 ریال7:50:29
4,091.97 ریال7:40:25
4,099.75 ریال7:30:22
4,074.2 ریال7:20:20
4,106.29 ریال7:10:23
4,137.29 ریال7:00:26
4,148.99 ریال6:50:26
4,125.24 ریال6:40:25
4,119.9 ریال6:30:37
4,098.84 ریال6:20:29
4,100.74 ریال6:10:21
4,077.17 ریال6:00:23
4,080.76 ریال5:50:26
4,064.94 ریال5:40:28
4,064.39 ریال5:30:27
4,057 ریال5:20:27
4,062.99 ریال5:10:22
4,064.95 ریال5:00:24
4,063.18 ریال4:50:25
4,080.6 ریال4:40:27
4,082.82 ریال4:30:23
4,077.45 ریال4:20:21
4,070 ریال4:10:23
4,035.86 ریال4:00:25
4,043.26 ریال3:50:41
4,063.41 ریال3:20:40
4,061.5 ریال3:10:30
4,086.54 ریال2:50:30
4,091.15 ریال2:30:22
4,090.96 ریال2:20:20
4,095.08 ریال2:10:29
4,067.97 ریال2:00:22
4,077.61 ریال1:50:19
4,073.52 ریال1:40:24
4,062.74 ریال1:30:31
4,076.54 ریال1:20:25
4,107.19 ریال1:10:23
4,075.87 ریال1:00:26
4,078.95 ریال0:50:19
4,087 ریال0:40:24
4,111.63 ریال0:30:23
4,137.66 ریال0:20:35
4,098.79 ریال0:10:25
4,089.94 ریال0:00:23
نظرات