کالایاب
شاخص یاب

db x-trackers SP 500 UCITS UK

  • نرخ فعلی:4995
  • بالاترین قیمت روز:5011.14
  • پایین ترین قیمت روز:4980
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17.65
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,011.14
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۳:۵۶
  • نرخ روز گذشته:5,023
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:28

نمودار کندل استیک db x-trackers SP 500 UCITS UK در روز جاری

نمودار کندل استیک db x-trackers SP 500 UCITS UK در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,995 ریال19:33:56
4,988.95 ریال19:03:38
4,986 ریال18:33:36
4,989 ریال16:33:48
4,986 ریال15:03:40
4,985.21 ریال14:33:30
4,988 ریال13:33:52
4,980 ریال12:33:32
4,997.65 ریال11:34:18
5,011.14 ریال11:03:50
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات