کالایاب
شاخص یاب

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI

  • نرخ فعلی:2654.5
  • بالاترین قیمت روز:2670.2
  • پایین ترین قیمت روز:2636.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:22.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,636.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:2,659
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.5

نمودار کندل استیک db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI در روز جاری

نمودار کندل استیک db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,654.5 ریال20:33:16
2,655 ریال20:03:38
2,653.2 ریال19:33:14
2,663 ریال19:03:11
2,663.2 ریال18:33:24
2,663 ریال18:03:56
2,667.54 ریال17:33:25
2,670.2 ریال16:03:55
2,668 ریال15:33:55
2,664 ریال15:04:38
2,668.43 ریال14:34:23
2,666 ریال13:33:46
2,668 ریال13:03:51
2,665.99 ریال12:33:36
2,662.86 ریال12:05:31
2,659 ریال4:02:57
2,636.5 ریال3:33:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات