کالایاب
شاخص یاب

db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C

  • نرخ فعلی:233.93
  • بالاترین قیمت روز:233.98
  • پایین ترین قیمت روز:233.84
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:233.84
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۶:۳۹
  • نرخ روز گذشته:233.63
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.3

نمودار کندل استیک db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C در روز جاری

نمودار کندل استیک db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
233.93 ریال14:36:39
233.97 ریال13:40:49
233.88 ریال13:16:24
233.98 ریال12:51:19
233.84 ریال12:20:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات