صفحات مرتبط

DAX

  • نرخ فعلی:12559.06
  • بالاترین قیمت روز:12567.14
  • پایین ترین قیمت روز:12535.02
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:12,557.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۳:۴۵
  • نرخ روز گذشته:12,567.42
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8.36

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12,559.06 ریال13:13:45
12,561.24 ریال13:07:50
12,557.73 ریال13:01:54
12,561.71 ریال12:55:53
12,567.14 ریال12:37:51
12,554.29 ریال12:32:29
12,536.49 ریال12:26:34
12,535.02 ریال12:19:55
12,538.62 ریال11:50:19
12,554.94 ریال11:43:52
12,557.25 ریال11:31:43
نظرات