صفحات مرتبط

DAX

  • نرخ فعلی:12502.5
  • بالاترین قیمت روز:12509.5
  • پایین ترین قیمت روز:12435
  • بیشترین مقدار نوسان روز:49.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.53%
  • نرخ بازگشایی بازار:12,477
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳
  • نرخ روز گذشته:12,461.91
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40.59

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12,502.5 ریال17:43:41
12,508.5 ریال17:31:59
12,509.5 ریال17:25:46
12,495.5 ریال17:07:59
12,482.1 ریال16:43:49
12,487.69 ریال16:31:42
12,488.61 ریال16:13:54
12,498.5 ریال16:07:54
12,490 ریال16:02:00
12,497 ریال15:55:47
12,482.17 ریال15:50:36
12,480.89 ریال15:38:33
12,484.11 ریال15:31:54
12,472.76 ریال15:19:40
12,464.45 ریال14:56:06
12,454 ریال14:49:37
12,438 ریال14:19:52
12,435 ریال14:08:01
12,437 ریال14:02:13
12,486.14 ریال13:26:31
12,472.93 ریال13:14:04
12,468.93 ریال13:07:41
12,441.64 ریال12:56:34
12,452.17 ریال12:19:54
12,473.77 ریال11:56:00
12,471.5 ریال11:49:47
12,472.72 ریال11:43:51
12,477 ریال11:37:50
نظرات